Anvisningsleverans

Kvänum Energi AB har genom avtal påtagit sig ansvar att vara anvisad elleverantör för elkunder anslutna till Kvänumbygdens Energi Ekonomisk förenings elnät. Genom detta avtal garanteras alla att ha elleverans i sin uttagspunkt även om ingen elleverantör valts. Kunden har då fått en anvisningsleverans och ett anvisningspris. Detta pris är ett rörligt pris som baseras på månadsmedelpris enligt Nordpools Spot för aktuellt område med 15 öres påslag, inklusive elcertifikat.
Vid förändringar av detta pris meddelas kunden innan förändring sker. Vi rekommenderar därför alla kunder att välja ett avtal i någon form.

Nedan är en redovisning av anvisningspriset för februari 2021.
Till redovisade priser tillkommer kostnader från elnätsföretaget.

Anvisat elpris öre/kWh

ElprisMomsElpris inkl moms
68,617,685,8
Årsavgift:375:- inkl moms

Jämförpriset är redovisat i öre/kWh för respektive typkund enl. konsumentverkets förslag.

2000 kWh / år lägenhetskund5000 kWh / år villakund20000 kWh/ år villakund med elvärme
104,593,387,7

Teckna elavtal

Gå till sidan teckna elavtal för att teckna elavtal med Kvänum Energi på en gång.

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram