Anvisningsleverans

Kvänum Energi AB har genom avtal påtagit sig ansvar att vara anvisad elleverantör för elkunder anslutna till Kvänumbygdens Energi Ekonomisk förenings elnät. Genom detta avtal garanteras alla att ha elleverans i sin uttagspunkt även om ingen elleverantör valts. Kunden har då fått en anvisningsleverans och ett anvisningspris. Detta pris är ett pris som varierar över tid och är ofta högre än avtalspris. Vid förändringar av detta pris meddelas kunden innan förändring sker. Vi rekommenderar därför alla kunder att välja ett avtal i någon form.

Nedan är en redovisning av anvisningspriset som gäller tillsvidare. Till redovisade priser tillkommer kostnader från elnätsföretaget.

Anvisat elpris öre/kWh

ElprisMomsElpris inkl moms
76,119,095,1
Årsavgift:225:- inkl moms

Jämförpriset är redovisat i öre/kWh för respektive typkund enl. konsumentverkets förslag.

2000 kWh / år lägenhetskund5000 kWh / år villakund20000 kWh/ år villakund med elvärme
113,9102,697,0

Teckna elavtal

Gå till sidan teckna elavtal för att teckna elavtal med Kvänum Energi på en gång.