Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28.4 TWh från 2012 till 2020.
Med stödsystemet blir du som kund skyldig att betala en viss andel av den el du förbrukar.
Det är vi som elleverantör som tar ut denna kostnad.

Kostnaden för elcertifikat ingår i våra fastprisavtal. För rörliga avtal redovisas kostnaden som en egen rad på din faktura.

Mer information om elcertifikat hittar du på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram