Avbrottsersättning

Ersättningar vid långa avbrott i elleveransen

Elnätskunder har rätt till ersättning vid strömavbrott som varat längre än 12 timmar. Denna tidsgräns anses dock ha upphör om elleveransen återupptagits i minst 2 timmar, sammanhängande. Den berättigade ersättningen baseras på avbrottets läng samt kundens beräknade årliga elnätskostnader. Ersättningen som du är berättigad till skall betalas ut inom sex månader efter att avbrottet kommit till elnätsföretagets kännedom.

Avbrottstid i timmarErsättning i % av beräknad årlig nätkostnad
12-1412,5%
14-4837,5%
48-7562,5%
75-9687,5%
96-120112,5%
120-144137,5%
144-168162,5%
168-192187,5%
192-216212,5%
216-240237,5%
240-264262,5%
264-288287,5%
288 <300%

För ersättningen finns ett minimibelopp på 1000 kr. Det finns också ett maximerat belopp som är satt till 300 % av kundens totala nätkostnad under ett år.

Ersättningen betalas ut som en kredit på elnätsfakturan.

Det finns två förutsättningar som kan medföra att avbrottsersättningen reduceras.

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätföretaget.
  • Om elnätsöverföringen har varit nödvändig att försena för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Vid långa avbrott och ett ersättningsärende vänder sig kunden till vår kundtjänst.

Vid en ev. tvist mellan kunden och elnätsägaren ska kunden i första hand vända sig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller den kommunala konsumentvägledaren. Om du som kund vill få ärendet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Ovanstående är information enligt: EIFS 2013:4

Vidare finns information i Allmänna avtalsvillkor: NÄT 2012/K (rev) eller NÄT 2012/N (rev).

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram