Producera din egen el

Mikroproduktion

Intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion har under senare tid ökat. Ny teknik gör
det möjligt för privatpersoner att producera egen el.

Definition av mikroproduktionsanläggningar enligt ellagen

Mikroproduktion innebär en produktionsanläggning med en säkring om högst 63A och en
produktionseffekt på max 43,5kW från en förnyelsebar energikälla. In- och utmatning ska ske i samma mätpunkt. Du måste även konsumera mer energi än du producerar under ett kalenderår.

Definition av mikroproduktionsanläggning enligt skatteverket

En produktionsanläggning med en säkring på högst 100 A. Man får mata ut maximalt 30 000 kWh under ett kalenderår.  Du får göra ett avdrag i din skattedeklaration på 60 öre/ utmatad kWh. Gäller även här att du konsumerar mer energi än vad du producerar, är så inte fallet får du bara skattereduktion för samma mängd som du konsumerar under kalenderåret.

Hur blir du mikroproducent?

Det är viktigt att du i god tid meddelar oss planer på att installera en produktionsanläggning.
Installationen av produktionsanläggning skall göras av en behörig elinstallatör. Installatören ansvarar
för att det görs en för- och färdiganmälan av anläggningen till oss. När vi erhållit en färdiganmälan
från installatören byter vi din elmätare till en som mäter energin i båda riktningarna och hanterar
timvärden.

Länktips

Elsäkerhetsverket - Installation av solceller
Skatteverket - Regler för mikroproduktion
foranmalan.nu
Allmänna avtalsvillkor NÄT, konsument

Mikroproduktion

Gå till sidan mikroproduktion

© 2021  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram