Innan du fäller träd

Om du skulle fälla ett träd på en elledning kan det medföra livsfara för både dig och andra!

Rådfråga oss i god tid innan träd ska fällas av dig eller någon du anlitar för trädfällning i närheten av en luftledning. Vi kan hjälpa till med bedömning inför trädfällning i närheten av våra elledningar. Hör av dig till Jan Kronmarker, senast en vecka innan trädfällning på 0512-797071 eller jan.kronmarker@kvanumenergi.se

Det är förenat med livsfara att försöka ta ner ett träd som fallit på en elledning. Träd som ligger på elledningen ska betraktas som spänningsförande.

Om du uppmärksammar ett träd som fallit på elledning eller råkar fälla ett på vår elledning måste du kontakta oss omgående. Under kontorstid på 0512-797070. Efter kontorstid och på helger når ni oss på vår jourtelefon 0705-292850.

För din, vår och andras säkerhet - ta inga onödiga risker!

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram