Innan du gräver

Ska du utföra grävarbeten är det viktigt att du beställer kabelanvisning – då minskar du riskera att orsaka strömavbrott eller annan fara genom att gräva av kablar av misstag. Du ansvarar för eventuella skador som grävningen orsakar!

Beställ kabelanvisning hos www.ledningskollen.se

Genom att använda Ledningskollen skickas en förfrågan till alla ledningsägare som har ledningar i ditt område. På Ledningskollens startsida finns dessutom en introduktionsfilm som visar hur deras tjänst fungerar.

Vi får ditt ärende till oss via Ledningskollen och märker kostnadsfritt ut kablar inom Kvänumbygdens Energis nätområde, fram till din elmätare. Önskar du att vi märker ut kablar efter din mätare debiteras timkostnad. Kabelanvisning utförs normalt inom tre arbetsdagar, samt akut vid läckor och dylikt.

Beställ kabelanvisning i god tid, minst tre arbetsdagar i förväg. Önskas snabbare hantering debiteras timkostnad. Behöver du hjälp med att registrera ditt ärende är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0512-797070.

Råkar du orsaka ett kabelbrott eller skada en kabel - informera oss snarast möjligt! Under kontorstid finns vi på 0512-797070, övrig tid når du vår beredskap på 0705-292850

Om olyckan är framme - sitt kvar i fordonet och avlägsna det från den skadade ledningen. Undvik att röra marken och ditt fordon på samma gång, om fordonet är utsatt för spänning kan det orsaka strömgenomgång. Gå absolut inte fram till den skadade ledningen, återvändande spänning kan orsaka en så kallad ljusbåge.

Om ett fel inträffar på en högspänningsledning kopplas spänningen automatiskt bort och vi får ett larm om att någonting har skett. Under felsökningen kan det hända att strömmen kopplas tillbaka flera gånger, ifall vi inte fått reda på var skadan skett. Ring därför omgående så att vår personal kan komma till platsen och säkra kabeln.

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram