Drönarbesiktning

Drönarbesiktning - smidigt, effektivt och prisvärt!

Besiktning av luftledning

Visste du att luftledningsnätet kan besiktigas med hjälp av drönare? Ett mycket smidigt, effektivt och prisvärt alternativ jämfört med helikopterbesiktning.

Vi har hjälpt ett flertal kollegor i branschen med besiktning av deras ledningsnät, kan vi hjälpa er?

Tidigare flög vi över högspänningsnätet med helikopter vid besiktning, det var det mest rationella tillvägagångsättet. Nu besiktigar vi i stället elnätet med hjälp av drönare.

Fördelar med att besiktiga luftledningsnät med drönare:

  • Besiktning kan genomföras oavsett årstid
  • Minskad negativ miljöpåverkan
  • Mycket detaljerat underlag
  • Ökad säkerhet
  • Hög precision

Precisionen är mycket hög och fel som är väldigt svåra att upptäcka från helikopter syns tydligt vid drönarbesiktning.

Ny drönare med värmekamera

  • Vi ser svårupptäckta problem tex spricka i en isolator. Det är svåra fel att upptäcka utan värmekamera.
  • Vi blir ännu mer proaktiva vad gäller driftsäkerheten.
  • Vi kan upptäcka lastberoende problem (högre effekt alstrar värme)
Exempel, spricka i isolator

Alla elnätsbolag ska besiktiga luftledningsnätet för högspänning enligt ELSÄK-FS 2008:3 §5, minst en gång varje år. Resultatet av kontrollen, det beslutade tidsintervallet och de åtgärder som har vidtagits med anledning av kontrollen ska dokumenteras. Dokumentationen ska på begäran kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket.

För att flyga drönaren krävs en speciell utbildning och försäkring. Vi har båda!

Besiktningsresultatet sammanställer vi i tabellform i Excel samt så att ni visuellt kan se, planera och följa upp de upptäckta felen på en karta med ledningsnätet i bakgrunden.

Detta är framtiden!

Vi har hjälpt ett flertal kollegor i branschen med besiktning av deras luftledningsnät, får vi hjälpa er?

För offert eller mer information kontakta Andreas Andersson:

andreas.andersson@kvanumenergi.se eller 0512-797070.

© 2023  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram