Sälj din el

Hur gör du med din överskottsel?

Du har rätt att sälja din överskottsel till valfritt elhandelsbolag. Har du avtal gällande din förbrukning på anläggningen gäller mottagningsplikt. Detta innebär att den som är elleverantör också är skyldig att ta emot överskottsel i utbytespunkten.

Vi på Kvänum Energi köper gärna din el. Vi betalar ett pris som bygger på gällande spotpris på elbörsen. Kontakta vår elhandlare eller kundtjänst för mer information.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Om elproduktionen är förnybar har du också möjlighet att få elcertifikat och ursprungsgarantier. Mer information finns här:

Energimyndigheten - Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier

Mikroproduktion

Gå till sidan Mikroproduktion

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram