Avgifter till Elsäkerhetsverket på fakturan i september

Publicerat den
11 september, 2023

På elnätsfakturan som kommer från oss i september finns elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift med, avgifterna faktureras en gång per år.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Affärsverket svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Vi som elnätbolag ska senast den 1 oktober, det kalenderår som avgiften avser, betala in elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift till Elsäkerhetsverket. Storleken på avgifterna styrs av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift samt elsäkerhetsavgift. Avgiften tas ut med antal uttagspunkter som bas. Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning.

Typ av avgiftUttagspunkt för lågspänningUttagspunkt för högspänning
Elberedskapsavgift39 kronor 20 öre2 129 kronor
Nätövervakningsavgift4 kronor 35 öre870 kronor
Elsäkerhetsavgift11 kronor 10 öre905 kronor

Ovanstående avgifter är utan moms. När nätinnehavaren tar ut avgiften ska normalt moms tas ut från kunden. Reglerna för detta finns i 7 kapitlet 2 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Källa Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se) - Här finns mer information om avgifterna!

Nyhetsarkiv

© 2023  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram