Elnätsavgift

Publicerat den
20 oktober, 2022

För de flesta elnätbolag är det just nu väldigt kännbart med kostnadshöjningar för till exempel elnätförluster.

Vanligtvis justerar elnätbolagen sina elnätsavgifter en gång per år, i samband med årsskifte. I år har flera bolag i branschen höjt sina avgifter under året och kommer troligtvis att höja avgifterna ytterligare i samband med årsskiftet. Vi avser inte att genomföra några extra prishöjningar som flera andra genomför nu. Vi vill underlätta för både våra privat- och företagskunder genom att stå fast vid de avgifter vi satt för år 2022.

Vi drabbas dock också av kraftigt ökade kostnader vilket högst sannolikt kommer att leda till prishöjningar vid årsskiftet. Vi höjer inte avgifterna mer än nödvändigt, hos oss försvinner inte pengarna som utdelning till ägare utan de täcker våra kostnader samt genererar ett tryggt och pålitligt elnät idag och för framtiden.

Oroa dig inte för dolda överraskningar, förändringar av våra elnätsavgifter aviseras i vanlig ordning när de är granskade och godkända av vår styrelse.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram