Från den 1 januari 2018 fakturerar elnätägaren energiskatt!

Publicerat den
4 januari, 2018

Riksdagen har beslutat att flytta elenergiskatten från elhandlaren till elnätägaren.

Från den 1 januari 2018 är det elnätägaren som fakturerar energiskatt istället för elleverantören.

För kunder som har både el och elnätkostnad på samma faktura kommer energiskatten att redovisas under rubriken elnätkostnader i stället för under elhandel.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida om energiskatten.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html

Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram