Norge förbjuder oljepannor för uppvärmning av byggnader

Publicerat den
20 juni, 2017

Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora utvinning av olja och gas. I Norge har utsläppen ökat med 3 procent sedan 1990, medan de i Sverige har minskat med 25 procent under samma period.

Oljelandet Norge kan bli först i världen med att införa ett förbud mot att värma hus med fossil olja. Norska villaägare måste byta ut sina oljepannor före 2020. 

- Förbud mot eldningsolja kommer att minska utsläppen av växthusgaser från bostadssektorn, säger Klimat- och miljöminister Vidar Helgesen, miljö- och klimatminister i Norge.

Nu har de norska villaägarna bara drygt två år på sig att byta innan förbudet träder i kraft. Uppemot 80 000 villor i Norge fick sin värme från en oljepanna år 2012. Samma sak gäller också i drygt 20 000 andra oljevärmda byggnader som inte är bostäder.

PelletsFörbundet hoppas förstås att även den svenska regeringen kan följa Norges exempel. Även om vi redan fasat ut de flesta oljepannorna finns ännu enligt MSB:s sotarstatistik omkring 60 000 värmepannor som eldades med olja. Att ersätta dessa nordiska oljepannor borde ge goda möjligheter för våra bioenergiföretag.

- När oljepannan ska bytas ut, är det viktigt att det är förnybara lösningar som tas i bruk. För privatpersoner underlättar regeringen detta genom att Enova ger stöd för borttagning av oljetankar och för investering och installation av lösningar med förnybar värme, säger Vidar Helgesen.

 

Källa: PelletsFörbundet, Sockerbruksgatan 1, 531 40 LIDKÖPING

norges oljepannor

Senaste nytt

Nyhetsarkiv

© 2023  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram