Oseriös elhandel blir allt vanligare!

Publicerat den
22 februari, 2021

Inom elhandel finns tyvärr en del oseriösa aktörer som använder sig utav tvivelaktiga försäljningsmetoder.
Energibranschen har uppmärksammat dessa oseriösa aktörer och att de riktar in sig inte bara på konsumenter utan även på mindre företag. Detta för att företag har sämre skyddsnät än vad konsumenter har.

Råd till elhandelskunden innan tecknande av avtal:

  • Kolla totalpriset, leta efter eventuella dolda kostnader. En del av elhandelsföretagen med lägst pristoppar också Svenska Handels varningslista (https://www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/varningslistan/) och Konsumenternas Energimarknadsbyrås klagomållista (https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/klagomalsinformation/).
  • Se över avtalets bindningstid. Bind dig inte för en längre period än vad som du anser vara rimligt.
  • Vilken bindningstid har ditt nuvarande elhandelsavtal? Vad kostar det dig att avsluta ett avtal i förtid? Kolla upp det som kallas för brytkostnaden.
  • Vid tecknande av elhandesavtal över telefon, försäkra dig om vad fullmakten innebär. Det ska tydligt framgå vad fullmakten ska användas till. Från den 1 september 2018 krävs även en skriftlig acceptans för att avtalet ska vara giltigt.
  • Du skall alltid inom en rimlig tid från tecknande av elhandelsavtal få en bekräftelse av avtalet i läsbar och varaktig form. En del elhandelsföretag har valt att ej tillämpa de allmänna avtalsvillkoren, så läs igenom villkoren för just ditt elhandelsavtal.

 

Vad händer om du ångrar dig?

  • Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt. Enligt distansavtalslagen börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingicks. Dock måste elhandelsföretaget ha informerat dig om hur du går till väga för att kunna ångra ditt avtal. Skulle inte denna information ges på rätt sätt börjar ej ångerfristen löpa. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter att ångerfristen skulle ha löpt ut.
  • För att ångra tecknande av elhandelsavtal ska du kontakta elhandelsföretaget. Viktigt att du uttrycker på ett tydligt sätt att du vill nyttja din ångerrätt.
  • Skulle du och elhandelsföretaget ej vara överens kan du alltid vända dig till Konsumentverket eller din kommuns konsumentsekreterare för hjälp.
  • För ett företag gäller Köplagen och det innebär att det ni avtalat om gäller i första hand. Här finns ingen direkt ångerrätt utan det som ni kommit överens om ett avtal gäller det. Det finns dock möjlighet enligt Avtalslagen att ogiltigförklara avtalet.

Senaste nytt

Nyhetsarkiv

© 2023  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram