Protester gällande biobränsle från skog grundade på felaktig information...

Publicerat den
12 november, 2018

Vi kan konstatera att utmaningarna i pelletsbranschen fortsätter. Senast hade över 120 miljöorganisationer från hela världen gått samman i en gemensam protest mot användningen av biobränslen från skog då man menar att Skoglig bioenergi är ett felriktat förslag. Detta är bara ett i raden av exempel som bygger på tesen att "vi kapar skog bara för att elda upp". Men det visar samtidigt på utmaningen att vi som företräder bioenergin måste arbeta hårdare för att öka kunskapen hos beslutsfattare och miljöorganisationer. Vi kapar ingen skog för att elda upp, utan vi utnyttjar de restprodukter som faller från våra sågverk och skogsindustri.

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram