Felet åtgärdat!
Strömavbrottet den 28/12 i Emtunga och Tråvad orsakades av att ett träd fälldes över en elledning.