Världsläget och energimarknaden

Publicerat den
10 maj, 2022

Vad hände med de låga elpriserna i Sverige? De finns kvar men nu endast i norra Sverige. Resan mot förnybart elsystem har gått in i en ny fas, och överföringskapaciteten från norr till söder räcker inte till.

Då elen från norra Sverige inte räcker för att täcka elbehovet i södra Sverige, krävs att dyrare kraftslag aktiveras och därför stiger priset i de södra delarna av landet. Att priserna stigit som de gjort har flera förklaringar. Det ena är att produktion i vårt elområde har lagts ned, jag talar om kärnkraftsproduktion. Produktionstappet som detta innebär har kompenserats, fast den nytillkomna produktionen ligger i norra Sverige och överföringskapaciteten räcker inte till för att föra denna kraft ner till oss. En annan orsak är att 2021 var ett ovanligt torrt år. Detta skapade stora underskott i framför allt norskt vatten. Vi brukar kunna förlita oss på import av el från Norge till lågt pris men nu har vi i stället fått exportera till södra Norge.

Allt detta innebär ett högre pris på el, men det som fått priset att skena är att det parallellt med detta också utvecklades en energikris i Europa. Även Europa är mitt inne i omställning till förnybar energiproduktion, och för att lämna olja och kol bakom sig har intresset för naturgas rusat i höjden. Naturgas är nämligen mer miljövänlig än kol och olja.

När vintern nästan passerat och Europa såg fram mot återhämtning efter en högprisvinter så kom tyvärr nästa smäll, Ryssland attackerar Ukraina. Eftersom Ryssland är en stor leverantör av naturgas så har detta fått stora konsekvenser på ett redan pressat energisystem.

Jonas Karlsson, elhandelsansvarig på Kvänum Energi

Senaste nytt

Nyhetsarkiv

© 2024  Kvänum Energi. All rights reserved.

Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram